Vi söker STÄNDIGT ELDSJÄLAR FÖR #TRUECHANGE

Bli en del av den växande CTO-familjen!

Har du tankar och idéer om hur vi ska utveckla vår organisation? Erfarenheter? Kunskap? Tid?

Hör av dig!

Varje år är vi ett stort gäng som får skutan att gå framåt i form av volontärer, anställda, styrelsemedlemmar, ambassadörer, sponsorer och samarbetspartners samt övriga organisationer och individer som sprider information eller på olika vis engagerar sig i CTO's verksamhet. Utan dessa eldsjälar skulle vi inte ha kunnat åstadkomma i närheten av samma arbete som vi idag gör i Sydafrika. Allt för att varje barn och varje ungdom ska få bättre möjligheter till en positiv framtid! CTO’s styrelse i Sverige är dessutom aktivt involverad och jobbar väldigt nära teamet på plats i Sydafrika och med involverade eldjsälar på den svenska sidan.

Bakgrund
CTO startades i Sverige (CTO North). Syftet var att stötta lokala föreningar i Sydafrika som arbetade med barn och ungdomar i områden med låg socioekonomisk status. CTOs första projekt innebar stöd åt en förskola i utkanten av Kapstaden. 2017 kunde CTO även registrera sig som en organisation lokalt i Sydafrika (CTO South). Under 2017 och 2018, med stöd från CTO North, flyttades ansvaret för det operativa arbetet över på CTO South. Efter att en aktiv styrelse valts in 2018, tog CTO South helt över ansvaret för den sydafrikanska organisationen och dess utveckling. Nu fungerar CTO North endast som en stödfunktion för CTO South, mest genom ekonomiskt stöd och genom att involvera volontärarbetare. Vi är en liten och genuin organisation som jobbar mycket tillsammans.

Hör av dig!
Elin Bissman, Ordförande CTO Sverige +46 73 387 59 55 elin@cto.world